ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจามอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่คนไทยในกรุงอาบูจา พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพแก่คนไทยผ่านผู้นำชุมชนไทยในนครลากอส ประเทศไนจีเรีย และในกรุงอักกรา ประเทศกานา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2563

5 มิ.ย. 2563

ประกาศ เรื่อง การแสดงความจำนงที่จะกลับประเทศไทย

11 พ.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563

29 เม.ย. 2563

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เรื่อง ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 7 - 18 เมษายน 2563

8 เม.ย. 2563

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

4 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด