สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 28 view

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย

นายไกรวัฒ ภมรบุตร อัครราชทูตที่ปรึกษา ในฐานะอุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา

นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และครอบครัว เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

270722-1 

270722-2

270722-3  

270722-4  

270722-5