อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมพิธีการทูตไนจีเรีย

อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมพิธีการทูตไนจีเรีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2565

| 66 view

ด้วยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายไกรวัฒ ภมรบุตร อัครราชทูตที่ปรึกษา ในฐานะอุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้เข้าพบนาย Bello Husseini Kazure อธิบดีกรมพิธีการทูต ณ ห้องทำงานของอธิบดีในกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสที่ได้เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่      9 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วยนายอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์ ที่ปรึกษา  ในโอกาสนี้ อุปทูตได้แจ้งความเห็นชอบของรัฐบาลไทยในการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไนจีเรียประจำอาเซียน การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และประเด็นทวิภาคีอื่น ๆ โดยฝ่ายไนจีเรียให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีบรรยากาศที่อบอุ่น สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและไนจีเรียในปัจจุบัน