ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

4 เม.ย. 2563

394 view

เอกสารประกอบ

news-20200404-170845-463783.pdf