ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เรื่อง ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 7 - 18 เมษายน 2563

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เรื่อง ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 7 - 18 เมษายน 2563

8 เม.ย. 2563

492 view

เอกสารประกอบ

news-20200408-090535-976732.pdf