ประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2563

ประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2563

5 มิ.ย. 2563

862 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ