สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

5 มิ.ย. 2563

1,817 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ