สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา (ABUJA)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา


(ABUJA)

ที่ตั้ง

34 Rhine Street,Maitama,Abjua, Nigeria

วันที่ทำการ

Mon-Fri

เวลาทำการของวีซ่า

Visa working hrs: Submit application Mon-Fri 9.00-11.00 Collection of Visa Mon-Fri 14.00-16.00

เบอร์ติดต่อ

Consular Section : (234) 706 308 0501 between 10.00-16.00 hrs. (break time between 12.00-14.00 hrs.) Chancery Tel. (+234) 706 308 0501

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

-

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายไกรวัฒ ภมรบุตร
(MR. KRIWAT PHAMORABUTRA)

Counsellor
(Counsellor)

- นายภาวัสส์ เรืองวิชาธร
(MR. PAWAT RUANGVICHATRON)

- นายอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์
(MR. ARTSITH KATAWETAWARAKS)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวศิริจันทร์ โถทอง
(MISS SIRIJAN THOTHONG)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

3 Osun Close, Off Osun Crescent, Maitama, Abuja, Federal Republic of Nigeria.

เบอร์ติดต่อ

Tel. (234) 703 905 2313,706 787 4558

อีเมล


ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายสุพัฒน์ สระน้อย
(MR. SUPAT SANOY)