สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา (ABUJA)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา


(ABUJA)

ที่ตั้ง

Royal Thai Embassy 34 Rhine Street, Maitama, Abjua, Nigeria

วันที่ทำการ

Mon-Fri

เวลาทำการของวีซ่า

Visa working hrs: Submit application Mon-Fri 9.00-11.00
Collection of Visa Mon-Fri 14.00-16.00

เบอร์ติดต่อ

Consular Section : (234) 706 308 0501 between 10.00-16.00 hrs. (break time between 12.00-14.00 hrs.) <br> Chancery Tel. (+234) 706 308 0501

อีเมล

thaiembassy.abj@mfa.mail.go.th

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี
(MR. SAKSEE PHROMYOTHI)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายประสม แฟงทอง
(MR. PRASOM FANGTONG)

Counsellor
(Counsellor)

- นายจีรยุต สอนใจ
(MR JEERAYUT SONCHAI)

- นายอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์
(MR. ARTSITH KATAWETAWARAKS)

Second Secretary
(Second Secretary)

-

Third Secretary
(Third Secretary)

- นางสุพรรษา ล่องเนียม
(MRS. SUPUNSA LONGNIAM)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

3 Osun Close, Off Osun Crescent, Maitama, Abuja, Federal Republic of Nigeria.

เบอร์ติดต่อ

Tel. (234) 703 905 2313,706 787 4558

อีเมล

Email : ditpabuja@gmail.com

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายสุพัฒน์ สระน้อย
(MR. SUPAT SANOY)